Avaleht » Meetod  »  Õnnestumisprotsent  »  Allen Carri edukus

Allen Carri edukus

Allen Carri Easyway® õnnestumisprotsendid


Allen Carri Easyway® programm saab uhkustada erapooletute tõenduspõhiste uuringutega, mille tulemused kinnitavad meetodi efektiivsust.

Uuring, mida kajastati ajakirjas Addictive Behaviors 2006 aasta novembris, näitas, et ka 12 kuud hiljem oli 53,3% osalejatest ikka veel suitsuvabad. See number kasvab 75,8%ni, kui võtta arvesse ainult need suitsetajad, kes kasutasid pakutud võimalust ning osalesid turgutussemianridel (need on kõikidele osalejatele tasuta).

Kui võrrelda seda õnnestumist mitte millegi kasutamisega, siis on sinu õnnestumise tõenäosus Allen Carri meetodiga umbes 10 korda kõrgem. Lisaks ei tule muretseda mingite kõrvalnähtude pärast.

Luues ÕNNELIKKE mittesuitsetajaid


Kuid see õnnestumisprotsent ei ole ainus, mis meid uhkust tundma paneb. See, mis meile pea sama oluline on, on see, mida arvavad suitsetajad Allen Carri meetodist. Seminarijärgsetest tagasiside uuringutest, mis viidi läbi suurte korporatiivklientide juures (Ford, USAF, Sneider’s of Hanover), tuli välja, et 100% osalenutest soovitaksid meid enda suitsetavatele sõpradele (85% vastanuist andis meile rahulolu hindeks maksimum punktid).

Allen Carri Easyway® kliiniliste uuringute analüüsid


Läbi aastate on läbiviidud mitu iseseisvat refereeritud uuringut

1. Lühikeste suitsetamisest loobumise seminaride pikaajaline edu töö juures, mida toetas ettevõtte tervishoiu programm (Moshammer & Neuberger, Addictive Behaviours, Nov 2006). Uuringu kohaselt on õnnestumisprotsent kolme aasta järel 51,4% Vaata uuringut SIIT

2. Suitsetamisest loobumine töökohal: lühiseminaride õnnestumisprotsent ühe aasta järel (Hutter, Moshammer & Neuberger, International Archives of Occupational and Environmental Medicine, 2005). Kõrgeim eeldatav õnnestumisprotsent ühe aasta järel on 55% ja madalaim 40%. Vaata uuringut SIIT.

3. Dr. Jose Alvarez hinnang Allen Carr’i meetodile, märts 1998
Dr. Alvarez tervishoiujuht ettevõttes Transfesa, mis on üks meie korporatiivklientidest Hispaanias. Dr. Alvareze kinnitusel on neljakümnest 1997 novembris seminaril osalenust suitsetajast 1998 märtsis 80% ikka veel suitsuvabad. Olgu ära märgitud, et sel juhul ei olnud tegemist tõenduspõhise uuringuga, vaid tagasisidega meetodi tõhususe kohta.

Heakskiite mujaltLäbi aastate on meile tagasisidet andnud paljud teenust saanud kliendid. Samas, kuigi see info ei ole tõenduspõhine ega kontrollitud, annab see meile vajalikku tagasisidet ja kinnitust, et me pakume parimat teenust. Enamus firmadega ei ole tegemist ühekordse ettevõtmisega, vaid meiega tehakse koostööd vastavalt vajadusele – personali vahetudes, laiemale töötajateringile võimaluse pakkumine jms.

Cornwall’i Sotsiaalamet, (UK), õnnestumisprotsent 6 kuu möödudes 73%.

Levi Strauss Hollandis õnnestumisprotsent 18 kuu möödudes seminarist 60.8%.

Middlesbrough linnavolikogu (UK), õnnestumisprotsent ligi 70%.

Rahuolu uuringud, mis viidi läbi Ford Canadas, USA õhujõududes ja Bermuda ravimiametis näitavad kõik 100%-list rahuolu.

Võta meiega ühendust juba täna. Raha tagasi garantiiga, ei ole sul midagi kaotada.